Privacyverklaring

Teststraat Dinkelland is een initiatief van de Gemeente, de GGD, en de huisartsen van De Verdieping in het Gezondheidsplein in Denekamp, en Apotheek Denekamp, gevestigd aan Oldenzaalsestraat 12, 7591 GM te Denekamp. Teststraat Dinkelland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Oldenzaalsestraat 12
7591 GM Denekamp

Dennis Olde Riekerink is de Functionaris Gegevensbescherming van Teststraat Dinkelland.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Teststraat Dinkelland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Teststraat Dinkelland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

  • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Teststraat Dinkelland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van informatie over de gemaakte afspraak
  • Verwerking van uw gegevens in het GGD systeem
  • Terugkoppeling van de uitslag van de corona test.

Geautomatiseerde besluitvorming
Teststraat Dinkelland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Teststraat Dinkelland tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Teststraat Dinkelland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 4 dagen nadat de test heeft plaats gevonden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Teststraat Dinkelland deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Teststraat Dinkelland maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies eventueel uitzetten via uw browser.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.
Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. Google Analytics maakt gebruik van onderstaande cookies.

Naam Domein Doel Vervaldatum Type
_ga teststraatdinkelland.nl Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt 2 jaar HTTP Cookie
_gat teststraatdinkelland.nl Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen Session HTTP Cookie
_gid teststraatdinkelland.nl Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Session HTTP Cookie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Teststraat Dinkelland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bellen met het nummer hierboven. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Teststraat Dinkelland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Teststraat Dinkelland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze praktijk.